Ni har ett problem? Vi har lösningen

Vällkommen hos experterna för service och underhåll av CNC-maskiner och elektronik. Timmtronics känner till strukturen och konstruktionen av maskiner och styrteknik. Tack vare vår långa erfarenhet vet vi: det finns inga olösbara problem, det finns bara lösningar. Och de hittar vi. Snabbt, efficient och praktikabel.

 

Helheten är mer än summan av delarna.

Timmtronics ser maskinen som en helhet. Vi förstår styr- och driftstekniken, begriper mekaniken och kan elektroniken. Vi vet exakt varför och när maskinen tar nästa steg. Darför kan vi snabbt åtgärda problematiken genom en felsökning, allt för att maskinen ska börja producera så fort som möjligt igen.

Vi försöker anpassa vår service till era tidsfönster eller andra krav som ska tas hänsyn till.

Vi på Timmtronics arbetar med ett uttalat mål; att göra våra kunder nöjda.

Som partner av flera svenska företag är vi medlem i Tysk-Svenska-Handelskammare för att ska kunna hålla kontakt till vara kunder och för att bygga ut våra affärskontakter.