Från A till B – Timmtronics flyttar maskinen vi behov

Det är inte lätt att flytta en maskin. Vi vet vad som är viktigt för att maskinen ska kunna börja producera så fort som möjligt efter förflyttningen.  Vid utriktning och nivellering av maskinen använder vi oss av modern laserteknik från Fixturlaser.