Service som lönar sig

I Tyskland och Skandinavien är vi er kontaktpartner för alla servicetjänster rund om produkter från Sanyo Denki. Reparationer gör vi snabbt och effektivt i vår egen verkstad i Tyskland. För de äldre modellerna 60BA. 65BA och 68BA är en reparation många gånger ett bra alterenativ.

Lönar det sig inte att reparera så är det även möjligt att byta till Sanyo Denkis nyaste servo-serie som är kompatibel till de äldre modellerna.