Helheten är mer än summan av delarna.

Timmtronics ser maskinen som en helhet. Vi förstår styr- och driftstekniken, begriper mekaniken och kan elektroniken. Vi vet exakt varför och när maskinen tar nästa steg. Darför kan vi snabbt åtgärda problematiken genom en felsökning, allt för att maskinen ska börja producera så fort som möjligt igen.

Vi försöker anpassa vår service till era tidsfönster eller andra krav som ska tas hänsyn till.

Vi på Timmtronics arbetar med ett uttalat mål; att göra våra kunder nöjda.

Som partner av flera svenska företag är vi medlem i Tysk-Svenska-Handelskammare för att ska kunna hålla kontakt till vara kunder och för att bygga ut våra affärskontakter.